Resultados para "poder"

Páginas top

 • 1. Introdución

  ...os conceptos que se aprenderon en clase e mais poder aumentalos e incluso proporci...lvinme bastante ben, xa que a través de poder experimentar dentro dela, col...ecnoloxía Educativa, axudaba moito para poder realizar unha publicaci&oacut...

 • 3. Comentarios

  ...an dentro da páxina web de Steallae. Poder dar a miña opini&oacut...segundo o tema que se tratase. Ademais, de poder aprender cousas novas a trav&...rodución, resultábame complicado poder comentar a todos e a todas, x...

 • 4. Conclusión

  Para poder finalizar, quédame poder expresar como vexo esta técnica de tra...a cal nos fixo traballar constantemente nela, poder ter unha continuidade para po...aballo isto non pasa. Tiven problemas para poder subir algún víd...

 • DEPENDENCIA 4: Malestar y bienlestar del profesorado

  ..., por ello considero necesario hacer una parada en esta dependencia, pues el asesor ha de ser  sensible ante las situaciones de malestar para poder prevenirlas. 

 • 6. Compartir

  Conocemos, seleccionamos, organizamos y creamos para compartir, para poder mostrar al resto de compañ...nálisis de los mismos y teniendo la oportunidad de comentar para poder complementar informació...

 • 5. CIERRE

  Debemos aprender todo lo que podamos para poder transmitir correctamente estos aprendizajes a nuestros alumnos, aunque con cuidado porque como siempre ha dicho la profesora Lourdes...

 • 4. Conclusións do meu rompecabezas

  ...ns meses nos que o Campus Stellae estaba sempre metido dentro da miña cabeza, pensando en cales serían as entradas que podería subir, donde podería buscar a informaci&o...

 • 4. CONCLUSIÓNS

  ...lución, ata onde un é capaz de chegar un con esforzo e perseveranza e,  a través de esta experiencia poder desencadear outras posteriores, ao poder ser con mellores resultados a...

 • TERCEIRO ESCALÓN - QUERO FACELO

  ...ixen un pequeno achegamento ao contido que nos poderá aportar a materia &ld...róximos traballos, ademais de saber cal podería ser unha das mi&ntil...ro sobre os escearios e os ámbitos onde poderíamos atoparnos con est...

 • 5. Fin do filme e conclusións

  ...e manexo das tecnoloxías. Sen estes aspectos claros dificilmente poderánse empregar as TIC co...no que nos manexamos, incluso invita a "desconectarnos" para poder solucionar os problemas que t...