Resultados para "prácticum."

Tags

  • O asesoramento.

    Trala búsqueda e análise de definicións aportadas por diversos autores, e ó coñecer máis en profundidade os aspectos que engloba dito termo, continuarase coa análise das materias que manteñan relación co asesoramento, para desta forma...

    Tags: materias, orientación, asesoramento, prácticum.