Resultados para "primeras experiencias"

Tags

  • 1. Toma de contacto:

    Como calquera conversa habitual, o meu devir comezou cunha presentación, daqueles temas a tratar e dos soportes que utilizariamos para o traballo na materia. Así, nun primeiro momento presentóusenos a presente canle de comunicación, en soporte dixital, a cal supuxo ...

    Tags: toma de contacto, primeras experiencias