Resultados para "proceso da carreira"

Blogs

 • O profesorado como catalizador do coñecemento

  ..., a asunción de riscos, a confianza no proceso de colaboración, a hab...te;n como coñecedora do que se fai nas carreiras da maxisterio infantil e pri...Excepto a de creatividade, durante os anos de carreira constantemente se nos pide qu...

 • ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN

  Las necesidades de orientación son evidentes en las áreas vo...sesoramiento es el núcleo del proceso de ayuda esencial para la pre...sesoramiento es el núcleo del proceso de ayuda esencial para la pre...por este último, siendo este proceso...

 • TAREFA 1: Relación do concepto de asesoramento con outras materias

  ...rmente mencionei que nas materias cursadas na carreira de Maxisterio de Educaci&oac...nha maneira de definilo é como “ proceso de construción que imp...centro que abordan unha tarea conxuntamente, proceso no que cada cal participa dend...

 • Recursos e medios

  ...ptos que levamos utilizando dende o comezo de carreira, e sin embargo, hoxe atopeim...oron diseñados para ser utilizados nos procesos educativos, mentras que os r...ptados polos docentes para ser utilizados nos procesos educativos. Vexamos un exemp...

 • Peche desta gran experiencia:

  ..., así como plataformas onde podamos expresar e compartir o noso proceso de aprendizaxe (como a que es...o que verdadeiramente me abraia, debido a que en poucas materias desta carreira me pasou isto. Sempre que sa&...

 • ACTA CLASE 25/09/2013 (CARTAFOL)

  ...colección de evidencias de diferentes procesos de aprendizaxe, como poden s...rtantes ao longo da súa aprendizaxe ou carreira`. Para rematar, non podemos...rragán,2005,p.125): Avaliar tanto o proceso como o producto. Motivar ao a...

 • Identidade dixital

  ...idade dixital na rede implica un proceso de aprendizaxe e unha actitud...deberá abordar en breve o proceso educativo para todos os cidad...rez Subías, debe haber un proceso educativo para aprender a coi...e;a participación en unha carreira cando estaba na primaria, ou...

 • Curación de contenidos.

  Lo cierto es que cuando se trató este tema en clase, a priori no me atraía...za.  Para lograr realizar adecuadamente el proceso de curación de informa...ación que hayas considerado de fiable en el proceso....

 • La elección vocacional

  La elección vocacional es un proceso que debe desarrollarse y estimularse a lo largo d...muy pequeños. Muchas veces se realiza ese proceso de orientación s&oacut...;n Francesco Tonucci "La orientación es un proceso...

 • Reflexión sobre el proceso

  Se podría resumir este blog en dos ideas básicamente, pero como hay que &q...gundo lugar, y muy relacionado con lo anterior, el proceso de aprendizaje no se basa en...cumento, o cualquer tipo de información, el proceso...