Resultados para "proceso de aprendizaxe"

Tags

 • UNHA ANDAINA PARTICULAR, UN CAMIÑO PERCORRIDO

  Xa por alá no mes de marzo deu comezo a miña andaina formativa da man da materia Tecnoloxía Educativa. Dende a primeira toma de contacto con ela, decateime de que o traballo a desenvolver non ía ser o de sempre, pois non estaría limitado a mera exposición...

  Tags: proceso de aprendizaxe, valoración, reflexión, repaso

 • UN CAMBIO NESTE PERCORRIDO.

  Despois dunha temporada  un pouco desconectada de stellae chegou o momento de rematar o meu proceso de aprendizaxe. É curioso como o comezo, non foi complicado publicar un blog, un arquivo, ou facer diferentes comentarios os compañeiros. Pero coa chegada dos exames creo que cas...

  Tags: cambio, proceso de aprendizaxe

 • GLOSARIO DOS TERMOS MÁIS TRABALLADOS.

  Antes de reflexionar sobre todo o meu proceso de aprendizaxe na materia Tecnoloxía Educativa, considero que é necesario realizar unha recompilación de aqueles termos cos que traballei o longo dos meus blogs. Con esta intención e servíndome de axuda para posterio...

  Tags: proceso de aprendizaxe, e-learning-webquest, jclic, tecnoloxía educativa, fenda dixital, alfabetización dixital, invovación disruptiva.

 • o meu proceso de aprendizaxe na asignatura

    A intencionalidade do meu presente post no blog falará do meu proceso de adquisición de coñecementos en referencia á materia de Tecnoloxía Educativa, tendo como pretensión dar unha idea xeral da miña implicación na mesma e a presen...

  Tags: proceso de aprendizaxe, tecnoloxía educativa

 • 2.2 Pasos seguidos

  Despois de investigar sobre o cubo de rubik, comézase a movelo co obxectivo de colocar todas as pezas na súa posición correcta e coa orientación adecuada. No meu caso, cales foron os  pasos que din na rede?   O hilo conductor seguido foi,  por ...

  Tags: entradas, proceso de aprendizaxe, 5 áreas competencia dixital

 • Somerxéndome definitivamente na Tecnoloxía Educativa

  A reflexión e valoración anterior do meu proceso de aprendizaxe na materia identificase cun buzo que se somerxe no océano, co obxectivo de descubrir todo aquelo que este esconde. O buzo non se decata de que conta cun porcentaxe de osixeno moi escaso, e en seguida ten que subi...

  Tags: Reflexión, proceso de aprendizaxe

 • Reflexionando me atopo

  Un dos primeiros días de clase eu formulaba o seguinte obxectivo: "Levarme, mellor aínda, coas tecnoloxías, para así aplicalas de maneira satisfactoria no campo educativo". Ilusa de min, mellor aínda dicía. Realmente eu cría que...

  Tags: Reflexión, Proceso de aprendizaxe, Avances