Resultados para "profesorado infantil primaria secundaria bacharelato universidade proximidade metodoloxía actitude motivación contidos transmisor autoriario"

Blogs

 • Os nosos pensamentos sobre o profesorado de infantil, primaria, Secundaria, Universidade

  ...tre era bo ou non.   O profesorado de infantil e incluso primaria é moito máis ce...na educación primaria, secundaria e bacharelato. En infantil as aulas dispo&n...otable entre os profesores de infantil e primaria e os de secundaria e bacharelat...

 • PRÁCTICA 1: HISTORIAS PREVIAS (Parte 1)

  ...ro lugar, no tocante á proximidade, podemos dicir que o profesorado de infantil e primaria era máis achegado co de secundaria. Un dos motivos polos que cre...es períodos, xa que en infantil e primaria os rapaces e rapazas valor&aa...as establece que adopten unha actitude d...

 • Reflexión sobre o profesorado de infantil, primaria, secundaria e a universidade.

  Ao noso parecer, a formación do profesorado e moi similar nos niveis de infantil e primaria, p...izaxes. Durante as etapas de infantil e primaria...torio. A formación do profesorado da etapa de secundar...e;ster de formación do profesorad...ario, levase a cabo na propia universida...

 • Mirando atrás: O meu profesorado

  ...un Centro de Educación Infantil e Primaria nun contexto urbano como &eac...tamén pola súa actitude e pola súa forma de transm...;a temor. A Educación Secundaria Obrigatoria así como o Bacharelato o realicei no I.E.S As Tel...cute;n moi distantes no que o profesorad...

 • A FORMACIÓN PROFESIONAL DO DOCENTE

  Cando falamos de formación profesional docente, referí...mación dáse nas Universidades, concretamente nas Faculta...te;xicos; a dos profesores de secundaria e formación permanente a...nto, nesta formación o profesorado adquire un facer e un sabe...

 • Autobiografías

  Na expositiva do dia 4 de outubro, traballamos o tema das autobiografia...iacute;as en Educación Primaria, Secundaria, bacharelato e Universidad...ntilde;eiros a experiencia de primaria er...a unha aula ordinaria. No bacharelato e incluso na Universida...án na educación Primaria ,...

 • PROFESORADO “NOVEL” EN SECUNDARIA.

  En este blog intentare reflexionar sobre la adaptación del profesorado principiante al puesto de trabajo, así como del valor de la formación inicial. Por otra parte, pondré en relieve las problemáticas que se puede generar dentro del aula.

 • Las tareas del formador

  LAS TAREAS DEL FORMADOR Después de t...o el campo de Formación del Profesorado...tes niveles -> Educación Infantil, Primaria, Secundar...a los docentes de Educación Infantil, Primaria, Secundaria...la formación permanente del profesorad...

 • COLABORACIÓN

  Que piensan los asesores de los profesores. Existe una diferencia d...e;n y opinión sobre el profesorado en función de que est...ca al cuerpo de profesores de infantil y primaria o al cuerpo de secundaria....ute;n entre los profesores de primaria y los de secundar...

 • Relaciones entre profesionales.

  Para introducir el tema de las relacións entre el profesorado y los asesores y a...quest;Qué piensan futuros asesores/as del profesorado de infantil, primaria y secundaria...s van a trabajar? -¿Qué piensa el profesorad...