Resultados para "programas de diversificación curricular"

Tags

 • El asesoramiento desde dentro.pdf

  Aquí os adjunto una reflexión sobre el documento de Echeita y Rodríguez.

  Tags: colaboración, adaptaciones curriculares individuales, programas de diversificación curricular, orientación académica, asesoramiento, plan de acción tutorial, necesidades

 • Medidas extraordinarias de atención a la diversidad: ACS y PDC

  Aquí os dejo un archivo sobre la conceptualización de las adaptaciones curriculares significativas y los programas de diversificación curricular desde el punto de vista de la legislación vigente. Espero que sea de utilidad como forma de preparar la sesión de la ...

  Tags: adaptaciones curriculares, programas de diversificación curricular, asesoramiento, atención a la diversidad

 • Indagando sobre...O estudo de casos de Echeita e Rodríguez, as ACIs e os Programas de Diversificación Curricular

  Como consecuencia dun traballo da mestra Lourdes Montero fóra da nosa Universidade, en concreto na Universidade de Málaga, tendo que asistir á mesma para estar presente nun Tribunal de Tese de doutoramento, foi imposible que se puidese levar a caso a sesión do Mé...

  Tags: estudo de casos, gerardo echeita, víctor rodríguez, acis, programas de diversificación curricular, adaptación curricular non significativa, adaptación curricular significativa, atención á diversidade, adaptacións de acceso ao currículo, optatividade...

 • ¿Que aprendín durante o Prácticum II de Psicopedagoxía?

  Recén rematado o Prácticum II da Licenciatura de Psicopedagoxía e despois de estar durante 15 días no Departamento de Orientación dun C.E.I.P., concretamente no C.E.I.P. A.D.R. Castelao de Ordes, fun quen de afondar en algunha que outra cuestión que traba...

  Tags: atención á diversidade, adaptación curricular significativa, programas de diversificación curricular, programas de cualificación profesional inicial

 • 5. Paso 4. Cocción a lume lento.

      Os ingredientes mencionados en páxinas anteriores deben ser cociñados a lume lento, non cabe esperar milagres nin apócemas instantáneas, senón que de acordo con Domingo (2010) e Echeita e Rodríguez (2005)  os procesos de cambio son o re...

  Tags: paso 4, cocción a lume lento, adaptacións curriculares, programas de diversificación curricular

 • Indagando sobre...O estudo de casos de Echeita e Rodríguez, as ACIs e os Programas de Diversificación Curricular

  O documento que se adxunta, elaborado por min mesma, fai referencia ao Estudo de Casos de Echeita e Rodríguez e, ás medidas de Atención á Diversidade, ACIs e Programas de Diversificación Curricular. Nel faise unha descrición de cada un deses aspectos ao m...

  Tags: Estudo de casos, Gerardo Echeita, Víctor Rodríguez, ACIs, Programas de Diversificación Curricular, Adaptación Curricular, Adaptación curricular significativa, Adaptación Curricular non significativa, Atención á Diversidade, Adaptacións de acceso ao currículo, optatividade...