Resultados para "programas de diversificación curricular..."

Comments

Temas de discusión

Posts

Blogs

Marcadores

Archivo

Páginas

Páginas top

Grupos

Tags

  • Diario de clase da sesión do Mércores 4 de Decembro

    Neste arquivo ircorpóranse as notas de campo referentes a sesión do mércores día 4 de Decembro da materia de Asesoramento Curricular a Centros e Profesores.

    Tags: Estudo de casos. Gerardo Echeita, Víctor Rodríguez, colaboración, Atención á Diversidades, ACIs, Programas de Diversificación Curricular...

  • Diario de clase da sesión do Mércores 4 de Decembro

    O arquivo subido que responde ao nome de Diario de clase da sesión do Mércores  4 de Decembro, que podedes atopar no enlace que se presenta ao final, fai referencia as notas de campo tomadas durante dita sesión e, recolle tamén, algunhas reflexións persoais...

    Tags: estudo de casos. gerardo echeita, víctor rodríguez, colaboración, atención á diversidades, acis, programas de diversificación curricular...