Resultados para "proxecto final"

Tags

  • Proxecto final

    Ao longo destas últimas semanas estamos a deseñar unha proposta de acción hipotética-real nunha aula de Educación Primaria. Con isto, preténdese conseguir abrirse á diversidade de aprendizaxes que se orixinan na aula xa que cada grupo traballa dend...

    Tags: era dixital, TIC, aprendizaxe, proxecto final, simulación, GeoGebra

  • Proxecto Final

    Nestas últimas semanas de clase, estivemos traballando nos nosos proxectos finais que tiñan como idea principal, garantir e comprender o que vimos durante este cuatrimestre, facendo así unha comparativa dos coñecementos novos que adquirimos e os que tiñamos ante...

    Tags: Era dixital, Tic, GeoGuesser, Proxecto final