Resultados para "real virtual"

Temas de discusión

  • As TIC nas nosas futuras aulas, será posible?

    Grazas a esta nova materia que estamos a cursar, ímonos dando con...n ou que fagan un bo uso delas? Tras realizar as prácticas nos d...cute;ticos e pouco interactivos  realizados por editoriais e como a...o docente non lle encontre utilidade real a...

  • ¿Avanzar por avanzar?

    En primeiro lugar gustariame facer un inciso para felicitarvos a todos e a todas. Debi...grados na actividade de asesoramento), pero ¿realmente están superados?...n vexo a aprendizaxe da que fala o autor cun efecto real, p...