Resultados para "relación entre profesionais"

Blogs

 • RELACIÓN ENTRE ASESOR E PROFESOR

  A labor do profesorado non se debe basar nunha confrontación co a...loitar por unha boa relación entre ambos, da que ambos se benefi...aprendiz. Do mesmo modo, a relacion entre asesor e profesor ha de ser u...inación, apoio e asesoramento entre ambos,...

 • A colaboración entre profesionais e o traballo en rede

  Un dos aspectos que levamos traballado nest...de Bassedas "A colaboración entre profesionais e o traballo en rede" ....: a implicación de diversos profesionais nun proxecto outraballo en co...anteriores no blog sobre culturas profesionais).  ...

 • Construir la relación de asesoramiento

  Repaso por el artículo de López Yáñez: "Construir la relación de asesoramiento. Un enfoque institucional basado en la comunicación", relacionándolo con otras aportaciones personales y con los contenidos dados hasta el momento en la materia.

 • Profesionais Reflexivos

  Despois de levar a cabo a sesión da p...uestións moi interesantes, e entre elas a cuestión da imp...educativos deben de estar cheos de profesionais reflexivos, non só os...se actualmente existen este tipo de profesionais, ou se ainda queda unha andad...

 • La tecnología y yo

  He elegido esta imagen porque representa como la tecnología nos facilita mucho la realización de nuestras tareas académicas, pero a la vez es un i...

 • Relación psicopedagogos-profesores

  Unha das principais funcións dos psico...cos profesores, co fin de conseguir entre ambos colectivos o mellor fun...isto, é necesario que exista entre os mesmos unha estreita colab...n nos debe estrañar que estes profesionais encargados do asesoramento fo...

 • TIC para profesores en educación física

  En Buenos Aires se ha promovido que los profesores de educacion fisica  ,directivos ,formadores y estudiantes de educacion fisica puedan utilizar tambien la...

 • PRACTICUM II

  Nesta entrada no blog gustaríame animaros a q...oacute;n, a negociación e o consenso entre os diferentes profesionais. Na miña opini&...e primordial que exista comunicación entre os diferentes profesionais do centro, entre a direcci&oa...

 • ACTA CLASE 14/10/2013

  Nesta entrada recollo os temas abarcados nesta sesión, así como unhas reflexións que me xurdi...documento. Hai que ter en conta que este documento ten relac...como calquera outra entrada posterior a esta que teña relación cos...

 • Retomando o contacto con Stellae

  ...facer fronte a novas materias entre as que se atopa a materia "fo...xa que creo que como futuros profesionais da educación e...coa que deben contar aqueles profesionais que se adiquen a ensinanza na...n e asi lograr un bo traballo entre todos e poder enfocar diferentes pun...