Resultados para "relacións sociais"

Posts

  • O desenvolvemento tecnolóxico está a producir cambios na estructura económica e social, así como no conxunto das relacións sociais

  • “Apropiándose da nosa atención, a tecnoloxía entorpece as nosas relacións”. Daniel Goleman

  • A sociedade transfórmase, a tecnoloxía actualízase afectando e influíndo ás formas de vida das persoas: ó seu corpo, á mente, ás relacións..

  • Unha cuestión fundamental para poder abordar a Tecnoloxía Educativa, e establecer relacións tanto coa vida como con outras materias.

  • Novo tema de actualidade respecto ás redes sociais

  • Pode derivar o noso uso de Stellae cara o uso que xeralmente se lles da ás outras redes sociais? Espero que non!

  • O 19 de abril hai unha charla sobre riscos derivados de internet e o uso das redes sociais, hai máis info na páxina da USC!

  • As redes sociais teñen que estar ao noso servizo para disfrutalas pero nunca para esclavizarnos.