Resultados para "rendemento académico"

Tags

  • Panorama da Educación. Indicadores da OCDE 2013. Informe español.

    Ó longo desta entrada dirixireime a elaborar unha reflexión sobre “El entorno de los centros educativos y el aprendizaje”, un capítulo inserido dentro do informe de educación deste ano elaborado pola Organización para a Cooperación e o Desenvo...

    Tags: educación, profesorado, ratio, retribución, horas de ensino, aprendizaxes, dificultades, políticas educativas, rendemento académico, variables, educación primaria, igualdade, indicadores, factores