Resultados para "repetición"

Tags

  • ¿QUÉ APORTA INTERNET AL CAMBIO PEDAGÓGICO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR?

    Creo que es interesante afondar en el tema del cambio pedagógico en la enseñanza superior, puesto que además de ser jóvenes que estamos formándonos en este nivel, también estamos adentrados en el ámbito pedagógico. Ya que, como hoy se se&nti...

    Tags: memorización, repetición, planteamiento pedagógico decimonónico, renovación sustantiva o transformadora, colectivos sociales, monopolio, reelaboración, flexibilidad, pedagógico.

  • Jclic vs Webquest

    Unha vez centrada na recuperación da materia, toca poñerse mans á obra e buscar temas sobre os que tratar nas miñas entradas no portafolios. Para iso decido botar man dos temas tratados na aula e doume conta de que hai algún importantes dos que non falei no seu ...

    Tags: aprendizaxe, reforzo, constructivismo, ensaio-erro, repetición, autonomía, webquest, jclic, recursos, aplicacións