Resultados para "resiliencia docente"

Marcadores

 • Eduga, Revista Galega do Ensino

  Ás distintas actuacións desenvolvidas pola rede de fo...nbsp;exionen sobre o panorama educativo e a profesión docente. Proxeccións amosa artigos arredor de experiencias docentes na formaci ón na...

 • Artefactos digitales

  La plataforma de Artefactos Digitales es un propuesta educati...posta nace debido a la necesidad que plantean los docentes por la aparición de l...ulas, supone por lo tanto una guía para el docente para entrar en el mundo digit...

 • CFR PONTEVEDRA

  CFR PONTEVEDRA: Os CFR (Centros de Formación e R...difusión de experiencia e ao asesoramento docente.   Na mellora continua...alidade e que sirva de punto de encontro entre os docentes do noso ámbito format...

 • CENTROS CAFI

  O Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI) 1. É...Universitaria correspondente.   6. Estará integrado polo persoal docente e de administración e...