Resultados para "scratch"

Tags

  • "Desbancando" a aprendizaxe por competencias

    Normalmente, nas clases desta materia adoito ter unha rotura de esquemas bastante notable, o normal é que comece a clase tendo unha serie de concepcións previas máis ou menos acertadas sobre un feito, para logo desmontalas todas ao longo da sesión. Como non é...

    Tags: Seymou Papert, construccionismo, aprendizaxe por competencias, Squeak, Scratch, TIC

  • Programar o no programar, aprender mediante la acción

    En cuanto a la clase del 15 de noviembre, esta se caracterizó por la visualización de un vídeo titulado "Un antes y un después" que trata sobre la aplicación Squeak, entre otras cosas, un programa que según nuestro profesor " desconcierta d...

    Tags: era dixital, TIC, Saymour Papert, Alan Kay, programación, Squeak, Scratch, constructivismo, aprendizaje significativo