Resultados para "subxectividade"

Tags

 • A cultura do profesorado na nosa sociedade

  Nunha sociedade de constantes cambios na que estamos mergullados, ou tal como denomina Bauman, nunha sociedade líquida, na que o transpaso e transmisión da información e do coñecemento se produce de xeito continuo, requírese cada vez máis á nosa so...

  Tags: profesorado, transformacións, reflexión, competencias, alumnado, interese, motivación, improvisación, creatividade, novos conflitos, enfoque construtivista, subxectividade, investigación cooperativa, intelixencia colectiva, intelixencia emocional

 • A identidade do profesorado

  Nas sesións de clase pasadas da materia “Formación e Desenvolvemento Profesional do Profesorado”, realizamos varios seminarios dividindo o noso grupo-clase, de tal modo que entre grupos analizásemos diversos textos que a profesora da materia Lourdes Montero nos ac...

  Tags: profesorado, educación, identidade, experiencia, formación, subxectividade, crise da identidade, cambios, paradoxa, identidade docente positiva, identidade docente negativa, identidade narrativa, perspectivas

 • "Identidades en proceso de formación"

  Este artigo “Identidades en proceso de formación”, de María Adelina Castañeda Salgado (profesora e investigadora da Universidade Pedagóxica Nacional de México), podémolo atopar publicado na revista Cadernos de Pedagoxía, no núm...

  Tags: identidade profesional, formación, quefacer docente, subxectividade, relatos de docentes

 • "Identidades en proceso de formación"

  Este artigo “Identidades en proceso de formación”, de María Adelina Castañeda Salgado (profesora e investigadora da Universidade Pedagóxica Nacional de México), podémolo atopar publicado na revista Cadernos de Pedagoxía, no núm...

  Tags: identidade profesional, formación, quefacer docente, subxectividade, relatos de docentes

 • Obxectividade da Información

  Durante a sesión de clase desta semana tratouse o tema da imparcialidade das informacións que se publican na rede, e puidemos ver que unha mesma noticia se era vista nunha fonte informativa ou noutra, a opinión que nos puideramos crear sobre a mesma podería cambiar...

  Tags: información, obxectividade, subxectividade, medios de comunicación