Resultados para "técnica do acuario"

Tags

  • **Diario de mércores, 30 de outubro**

    Diario sesión **mércores, 30 de outubro** Nesta sesión vaise levar a cabo o debate do documento “Comprender y redireccionar las prácticas de asesoría” de Jesús Domingo Segovia, que se vai tratar a través da técnica acuario. Pri...

    Tags: técnica do acuario, círculo interno, círculo externo, oportunistas estratéxicos, colega técnico.

  • De onde vén a crise da profesión docente?

    Na sesión expositiva do día 6 de novembro, levamos a cabo a “Técnica do acuario” ou “Técnica da cáscara de cebola”, en base ao documento de José Gimeno Sacristán, De dónde viene la crisis de la profesión d...

    Tags: técnica do acuario, profesión docente, formación, crise, sociedade do coñecemento