Resultados para "tarefas"

Tags

  • Funcións ou tarefas do asesor/a.

    Continuando co afondamento no termo de asesoramento, nesta entrada centrareime nas diversas función ou tarefas realizadas por un /unha asesor/a. En primeiro lugar destacar as seguintes funcións que poden ser desenvoltas por un asesor/a: Proporcionar información. Formar. ...

    Tags: funcións, tarefas, asesor/a, informar, guiar, colaborar, dialogar, aconsellar, axudar...

  • 2.- Asesoramento

    Esta aventura na materia de Asesoramento curricular a centros e profesores comezou por unha conceptualización previa daqueles conceptos que tiña interiorizados doutras materias (Modelos de Orientación e Intervención Psicopedagóxica; e Deseño, Desenvolveme...

    Tags: asesoramento, conceptos previos, ámbitos, tarefas