Resultados para "tic sociedade do coñecemento cambios na educación"

Blogs

 • As novas tecnoloxías na educación

  A aparición das Novas Tecnoloxía nas últimas d&e...trouxo consigo unha serie de cambios e transformacións que po..., debido a que implica certos cambios na educación, como pod...docentes. Introducir estes "cambios tecnolóxicos" na educa...

 • coñecemento vs. información

  Durante a clase expositiva do 15 de marzo surxiu un debate iniciado p...profesora sobre se estamos na sociedade do coñecemento ou na sociedade da información. Foi un...día de hoxe penso que sociedade d...xpresións. Penso que a socieda...os onde aparece o termo "sociedade...

 • Sociedade do coñecemento e da información

  Unha vez rematada a explicación do programa da materia, reflexio...eacute; que as tecnoloxías son un feito imparable na socieda...expoñíase a idea de que ”vivimos nunha sociedade...

 • A sociedade da información

  A que nos referimos cando falamos de sociedade da información ou sociedade do coñecemento? Nes...cal abordamos  o tema da sociedade da información. Nun pr...;as palabras relacionadas coa sociedade da información. As d&u...rtos riscos que repercuten na sociedade&r...

 • O profesorado como catalizador do coñecemento

  O tema a tratar nesta nova entrada será o profesorado como catalizador da sociedade do coñecemento. Nun pr...orado é catalizador da sociedade do coñecemento refer&i...partida; e ter conciencia dos cambios e dos riscos que supoñen...es humanas. Para este autor a sociedade d...

 • Formación do Profesorado

  ...cente mellor que se adapte aos cambios da sociedade e para alcanzalo obxectivo da c...ade que se pretende en canto a educación. Isto require que o profe...e non só adicarse a transmitir coñecemento. Por exemplo, no informe “A...isto é preciso para alcanzar a educación que desexamos, pero é realmen...

 • A Sociedade da Información

  Nesta primeira expositiva logo do período de prácticas,...oiva de ideas relacionada coa sociedade da información. As pal...un enunciado relacionado coa sociedade da información. O resu...o pola historia, sinalando os cambios máis importantes que f...

 • Sociedade do coñecemento

  Según José María Sanz-Magallón(2000) podemos definir a sociedade do coñecemento como aq...da pública.  A sociedade do coñecemento surxe como consecuencia dos cambios que inducen na sociedade unha s...Unha consecuencia positiva da sociedade d...

 • Enseñar na sociedade do coñecemento. Andy Hargreaves

  Buscando información sobre a que poder falarvos e á vez a...o mesmo tempo, catalizadores da sociedade do coñecemento, víctimas de esa mesma sociedade e...nevitable enseñar para a sociedade do coñecemento, pero...o contexto actual de acelerados cambios,...

 • A educación na sociedade do coñecemento

  Seguindo as directrices de Adriana en canto a como poder mellorar a m...ue somos partícipes: a Sociedade do coñecemento. O v...ión dentro do marco da Sociedade do coñecemento”....os que está sometida a sociedade actual son dignos da palabr...