Resultados para "tics"

Tags

 • Tecnoloxía no ámbito educativo

  Na clase pasada falouse acerca das políticas educativas de integración das novas tecnoloxías en institucións educativas, as cales procuraban a integración plena das TIC, incrementar os recursos existentes e o aproveitamento dos contidos dixitais. Vimos a existen...

  Tags: TICs, políticas educativas, integración tecnoloxías

 • Proxecto Abalar

  Facendo referencia ao traballado na clase, gustariame falarvos dun proxecto que se está levando a cabo nos últimos anos na comunidade galega vinculado as TICs en Educación. Esta é unha inciativa posta en marcha pola Xunta de Galicia para achegar os beneficios de...

  Tags: TICs, Educación, Galicia

 • Importancia da formación inicial e permanente do profesorado no ámbito das TICs

  Vou comentar a importancia da formación do profesorado no ámbito das TICs porque como puiden observar na miña estancia de prácticas nun IES, existía profesorado que carecía de formación neste ámbito, e sobre todo estaba acentuado en doce...

  Tags: Formación, Profesorado, TICs, Innovación

 • Diferencia entre TICs e TACs

  Durante a miña indagación pola rede sobre os termos tratados en clase, “sociedade da información” e “sociedade do coñecemento”, atopei dous tipos de tecnoloxías asociadas ou relacionadas a cada sociedade (TICs e TACs), polo que a mi&ntild...

  Tags: TICs, TACs, Sociedade Coñecemento, Sociedade da Información

 • TICs para persoas con NEE

  Si as TIC veñen a mellorar a calidade de vida das persoas nun entorno, estas mesmas deben ser adaptadas ás persoas con necesidades educativas especiais. No caso das persoas con discapacidade física que, polo xeral teñen problemas motrices que lles impiden acceder &a...

  Tags: TICs, Educación, NEE, Tecnoloxía

 • Proxecto Abalar

  Hoxe gustaríame falarvos dun proxecto da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria o cal busca a integración das TIC na educación galega e nos centros de ensino e, cuxo obxectivo principal, é  modernizar os  centros educativos t...

  Tags: Proxecto, Tecnoloxía, Educación, Centros, TICs

 • evolucionamos

  Boas noites compañeiros! Na anterior clase expositiva, tratamos unha cuestión que me gustou especialmente e da que xa comentei nunha entrada anterior. Está é a integración das novas tecnoloxías na escola. Actualmente na nosa Comunidade Autónoma,...

  Tags: Abalar, novas tecnoloxías, escuela, TICs, balance, reflexión

 • Realidad Virtual

  Buenas tardes compañeros de Stellae! Llevo tiempo queriendo hablaros sobre este tema de la realidad virtual, específicamente sobre las gafas de realidad virtual. Y ahora que ya no estoy tan saturada con trabajos voy a tratar este tema que realmente me parece muy interesante. B...

  Tags: Reallidad Virtual, Educación, TICs, Tecnología, innovación, mejora.

 • Escuela 2.0

  Buenos días chic@s!! El otro día me despedía haciendo una breve reflexión de lo que había sido mi aprendizaje en la asignatura y mostraba la diferencia que había entre la primera definición y la segunda definición que habíamos realiza...

  Tags: escuela 2.0, TICs, Cataluña, comunidades autónomas, web 2.0

 • Narrativa Transmedia

  Hola compañeros!! el dia de hoy quiero compartirles una breve sintésis sobre un articulo que encontré acerca de lo que es la NARRATIVA TRASMEDIA, sus efectos y lo impactos que genera en el proceso de enseñanza. Como sabemos, es de gran importancia que la incorporaci...

  Tags: narrativa transmedia, TICs, app, Innovación, tecnología