Resultados para "tu"

Páginas top

 • Referencias utilizadas

  ...ucativo. Colaboración y cambio en la institución, Barcelona, Octaed...ración en los centros educativos: una oportunidad de aprendizaje profesion...3 de mayo de educación. Orden de 6 de octubre de 1995 por la que se regu...

 • Peza 1. Achegamento ao termo asesoramento

  ....) que trata coa clientela (estudantes, anciáns, enfermos, etc.) de institucións educativas ou asi...uacute;as ideas e se axuden mutuamente. Ademais, neste modelo...conta o contexto escolar: cultura, curriculum oculto....; men...lar: 1. ¿Qué actuacións poden ser concib...

 • Peza 2. Malestar/benestar docente

  ...e;r de maneira significativa nas culturas profesionais existentes no...do, defendeuse a idea de que esta situación desmotiva tanto a...e a clase coa pregunta de se esta situación favorece a colabo...provócalles aos profesores situacións antagónic...

 • Peza 3. Culturas profesionais nos centros educativos

  CULTURAS PROFESIONAIS NOS CENTROS E...cute;cil levar a cabo unha cultura colaborativa debido a que e...illamento e individualismo/cultura individualista. Como conclu...o profesorado (experiencia/estudios). Teorización t&aa...es organizacións, institucións, movementos... e...

 • Peza 4. Visión da práctica orientadora

  ...edagoga terapéutica dun Instituto de Ensinanza Obrigatoria. E...ue tamén alcanzar o título de ESO. No tocante á...que saquei delas é que na actualidade xa existe colaboraci&o...;mica e laboral necesaria para os estudantes para tomar unha decisi&...

 • Peza 5. Conclusións

  ...iacute;ame destacar o que entendo actualmente por asesoramento: acci...competencias ao profesorado para actuar co respectivo cliente co fi...do benestar docente e a mellor actitude por parte do profesorado....ero que esta, abriume un campo de actuación por parte do orie...

 • Webgrafía e bibliografía

  ...462409770320&page=1&tbnh=121&tbnw=174&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:7,s:0,i:79 (24/04/2012). http://www.youtube.com/watch?v=9yqkHF77PUQ&feature=related (02/05/2012). Kapl...

 • MI CAMINO HACIA EL APRENDIZAJE...

  ...Desde un primer momento, la asignatura de Tecnología Educat...al tiempo... Por ahora, esta asignatura, Tecnología Educativ...ahora está siendo una asignatura nueva que me llama la atenc...hora, habla de la diferencia de oportunidades e igualdades que exist...

 • Páxina 4: O segundo andar

  ...andar. Este andar ten a mesma estrutura tipo "loft" que o andar ant...úe unha serie de mapas conceptuais que, ao meu parecer, son m...ría de Educación y Cultura da Junta de Castilla y Le&o...os aspectos mencionados no título no marco de comunidade aut&...

 • Páxina 2: Planta Baixa

  ...tendo xa os cementos da casa listos para soportar o peso da mesma, procedemos a dar continuidade a este proceso de consturcción elaborando para elo a pranta baixa onde situaremos aqueles contidos que ga...