Resultados para "utilización didáctica"

Tags

  • O vídeo na aula: utilización didáctica

    O video é un instrumento que facilita a construcción dun coñecemento significativo, debido a que se aprobeita o potencial comunicativo das imaxes, dos sons, e das palabras para trasmitir unha serie de experiencias que estimulen os sentidos e os distintos estilos de aprendizax...

    Tags: vídeo, utilización didáctica, sexismo, formación, test de Bechdel