Resultados para "víctor rodríguez"

Tags

  • Indagando sobre...O estudo de casos de Echeita e Rodríguez, as ACIs e os Programas de Diversificación Curricular

    Como consecuencia dun traballo da mestra Lourdes Montero fóra da nosa Universidade, en concreto na Universidade de Málaga, tendo que asistir á mesma para estar presente nun Tribunal de Tese de doutoramento, foi imposible que se puidese levar a caso a sesión do Mé...

    Tags: estudo de casos, gerardo echeita, víctor rodríguez, acis, programas de diversificación curricular, adaptación curricular non significativa, adaptación curricular significativa, atención á diversidade, adaptacións de acceso ao currículo, optatividade...

  • Diario de clase da sesión do Mércores 4 de Decembro

    O arquivo subido que responde ao nome de Diario de clase da sesión do Mércores  4 de Decembro, que podedes atopar no enlace que se presenta ao final, fai referencia as notas de campo tomadas durante dita sesión e, recolle tamén, algunhas reflexións persoais...

    Tags: estudo de casos. gerardo echeita, víctor rodríguez, colaboración, atención á diversidades, acis, programas de diversificación curricular...