Resultados para "vantaxes"

Blogs

 • Nun futuro traballaremos dende a casa ou como dende sempre?

  ...modo, realicei unha pescuda sobre as vantaxes e inconvenientes deste modo de traballo: Vantaxes para o traballador: Maior...r contaminación ambiental. Vantaxes para a empresa: Incremento...xiste un número semellante de vantaxes como de inconvenientes do tel...

 • Coñecemento libre

  ...nto algún tipo de gratuidade. Este termo presenta unha serie de vantaxes, entre as cales destaco estas...a obra durante un certo tempo. Este concepto trae consigo as seguintes vantaxes: O autor toma todas a...

 • Aprender xogando

  ...uacute;n unha enquisa realizada a 505 profesores en colexios de EE.UU. Vantaxes: 1. Aproximadamente o 70% do...ute;nea entre alumnos de diferentes niveis e capacidades. Entre as desvantaxes: 1. O uso de xogos educativo...

 • Libro de papel vs. libro electrónico

  ...ónicos. O libro electrónico ofrece un gran abanico de vantaxes, e unha delas é que pe...tamos acostumados a facer. Pero, aínda tendo presentes todas as vantaxes que ofrece, eu decánto...

 • Educación audiovisual

  ...ben aplicar para cambiar esta tendencia e que vantaxes presentarían. Pois...be de ser un material que aporta determinadas vantaxes. Pero que vantaxes son esas?...ste método en concreto presenta moitas vantaxes porque tamén permite d...

 • Mooc VS cursos en liña

  ...cute;is interesantes. Na miña opinión, os Mooc presentan vantaxes con respecto aos cursos e que creo que son moi positivas. Porén, algunhas das vantaxes traen consigo desvantaxes com...

 • Asesor interno - externo

  ...que para un mellor funcionamento do colexio ou para conseguir mellores vantaxes, o asesor debería ser...olo dos alumnos ou de calquera membro co cal se traballe, entre varias vantaxes. Pero tamén son consc...

 • Que é o b-learning?

  ...ando sobre  esta temática tomamos constancia das numerosas vantaxes que ofrece este tipo de apren...modelo de ensino-aprendizaxe sempre vai a posuír as súas vantaxes e os seus inconvenientes, por...

 • Xa queda pouco...

  ...que me parece interesante posto que nos permite aplicar todo o que aprendemos durante esta materia en un centro concreto, así como ver as vantaxes que nos aportan as tecnolox&i...

 • Vídeo sobre a tecnoloxía

  ...rtancia a que haxa unha educación equitativa e igualitaria, onde os recursos e servizos son gratuítos. Como todo ten as súas vantaxes e inconvenientes pero preg&ua...