Resultados para "vantaxes e inconvintes"

Tags

  • Formación en rede: vantaxes e inconvintes

    Recuperando o dito sobre o novedoso concepto de e-learning, coido que é de especial importancia coñecer cales son as principais vantaxes e incovintes  da utilización do concepto para referirse formación en rede que, na súa maioría, veñen da ma...

    Tags: e-learning, formación en rede, vantaxes e inconvintes