Hilo

  • Por Silvia
    "A educación do profesorado ten o honor de ser ao mesmo tempo, o peor problema e a mellor solución da educación." Michael Fullan ( 2002).