Post publicado por Noelia Fraga González

Por Noelia Fraga González
"O asesoramento é unha labor de apoio aos profesionais das diversas institucións educativas e asistenciais" (Rodríguez Romero, 2005).