Post publicado por Laura Díaz Barrero

Por Laura Díaz Barrero
"Aprender concéntrase en dous piares:a propia persoa,como axente,e a escola, como lugar de crecemento profesional permanente".Antonio Nóvoa