Post publicado por Andrea Antón

Por Andrea Antón
Necesidade dun novo replantexamento, cara unha alfabetización dixital como práctica social. Como un todo.