Post publicado por Irene De Castro Graña

Por Irene De Castro Graña
Internet,Red,Web 2.0, Competencia Dixital, Brecha Dixital, Hiperlectores.....termos importantes para vivir nesta sociedade do século XXI