Mª Dolores Alfonso Espiño

Son unha persoa paciente, positiva, traballadora, amiga dos meus amigos e reflexiva ( ás veces demasiado, e eso tampouco soe ser bo)

Post publicado por Mª Dolores Alfonso Espiño

Por Mª Dolores Alfonso Espiño
"O que aprende e aprende e non practica o que sabe, é como o que ara e ara e non sementa". PLATÓN