Post publicado por Olaia Gude Urdangarín

Por Olaia Gude Urdangarín
"Aprender a enseñar de modos que no nos fueron enseñados" (Hargreaves)