Cristina Sobradelo Castro

O meu nerviosismo é un dos rasgos que mellor me caracteriza. Considérome unha persoa alegre, preocupada, fiel ás miñas opinións e comprometida. Ademais, tamén son bastante desordenada.

Post publicado por Cristina Sobradelo Castro

Por Cristina Sobradelo Castro
Por la ignorancia se desciende a la servidumbre, por la educación se asciende a la libertad (Diego Luis Córdoba)