Post publicado por Annabel

Por Annabel
Agardo que a materia de Tecnoloxía Educativa me axude a sacarlle partido a un recurso que pode conectar persoas e coñecementos.¡Motivación!