Post publicado por Adán Acevedo García

Por Adán Acevedo García
A facultade, un espazo no que a tecnoloxía se manifesta .