Post publicado por Andrea Balseiro Ferreiros

Por Andrea Balseiro Ferreiros
O desenvolvemento tecnolóxico está a producir cambios na estructura económica e social, así como no conxunto das relacións sociais