Post publicado por Andrea Balseiro Ferreiros

Por Andrea Balseiro Ferreiros
"La tecnologĂ­a es un siervo Ăștil, pero un amo peligroso" .-Christian Lous Lange.