Post publicado por Vero Lois

Por Vero Lois
"Longo é o camiño da ensinanza por medio de teorías; breve e eficaz por medio de exemplos." (Séneca)