Post publicado por Miriam Perez Alvarez

Por Miriam Perez Alvarez
"Salvar da miseria física, espiritual e mental a un pobo e grandioso", mestre dunha escola de ferrado.