Post publicado por Sergio Rodriguez Diaz

Por Sergio Rodriguez Diaz
Si tal como dicía Sadler, o Sistema Educativo é coma un organismo, logo o neoliberalismo non é máis que un virus, unha enfermidade.