Post publicado por Esther Sanchez Vazquez

Por Esther Sanchez Vazquez
O Nativo Dixital, un ser multitarea preprogramado para convivir nun clima informatizado.