Post publicado por Esther Sanchez Vazquez

Por Esther Sanchez Vazquez
O poder da imaxe xunto coa publicidade créanos necesidades nas que non caíramos, moitas veces innecesarias. debemos ser persoas críticas