Post publicado por Esther Sanchez Vazquez

Por Esther Sanchez Vazquez
críticos cos medios, co entorno e con nós mesmos para poder analizar e detectar mellor a realidade na que vivimos.