Post publicado por Sergio Rodriguez Diaz

Por Sergio Rodriguez Diaz
Ao escribilo fíxome pensar en todo o potencial educativo que pode agochar o noso pasado tecnolóxico recente... Que nos estaremos perdendo?