Berta Varela Garcia

Son a típica rapaza inconformista, loitadora, positiva, esixente e traballadora, pero o adxectivo que me define por excelencia é o de aventureira, adoro os retos, os desafíos, os perigos...e sobre todo adoro a vitoria unha vez conseguidos.

Post publicado por Berta Varela Garcia

Por Berta Varela Garcia
"Tecnoloxía Educativa" unha materia da que penso que nunca me esquecerei, nin dos coñecementos adquiridos nin da metodoloxía de aprendizaxe.