Nuria Couto

Considero que son unha persoa empática, solidaria e amable.

Post publicado por Nuria Couto

Por Nuria Couto
Por unha educación PÚBLICA e de CALIDADE