Kely Torres Velo

Sensible, implicada co que acontece ao meu arredor e soñadora.

Post publicado por Kely Torres Velo

Por Kely Torres Velo
Schön (1983): " A miúdo non somos conscientes de ter aprendido a facer certas cousas, simplemente as facemos.