Kely Torres Velo

Sensible, implicada co que acontece ao meu arredor e soñadora.

Post publicado por Kely Torres Velo

Por Kely Torres Velo
"A educación non é a preparación para a vida; a educación é a vida en sí mesma". J. Dewey.