Sonia Figueira González

"Hai moitas opinións, pero non todas as opinións teñen a mesma validez..."

Post publicado por Sonia Figueira González

Por Sonia Figueira González
La enseñanza se ha puesto muy complicada, y uno ya no sabía ni qué enseñar, ni cómo enseñar, ni a quién enseñar. Torrente Ballester.